Magazyn Wysokiego Składowania w Microsoft Dynamics NAV

Stracone przychody

W przypadku chaotycznie zarządzanego magazynu wzrost liczby małych, specyficznych zamówień może być przyczyną spadku wydajności procesów magazynowych, a w konsekwencji uniemożliwiać szybkie i kreatywne rozwiązywanie typowych problemów.

Nieodpowiednia kontrola zapasów

Giną zarówno pojedyncze towary jak i całe palety, a pracownicy tracą czas na ich odszukiwanie. Tymczasem dostawca może domagać się zapłaty za „zagubione” towary. Nawet, jeśli rzeczywiście towary zostały dostarczone, nie wiadomo gdzie je odłożono.

Okazuje się więc, że chociaż w magazynie powinno znajdować się 15 sztuk zapasu, w rzeczywistości jest 10. W konsekwencji pojawiają się kolejne błędy w zamówieniach, dostawach i fakturowaniu, a klienci są podirytowani.

Dostawca oczekuje informacji o ilości zapasów, które przechowuje w magazynie, ale niestety nie można mu przedstawić precyzyjnych danych. Informacje dotyczące zleceń złożonych na kolejne tygodnie wymykają się również spod kontroli. Planowanie przewidywanego zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy odbywa się zatem przypadkowo. Wskutek tego firma utrzymuje zbyt wysokie zatrudnienie w okresie mniejszej ilości zleceń, narażając się na straty finansowe. Z kolei w okresie o szczególnym natężeniu pracy zatrudnia niewystarczającą liczbę pracowników. W efekcie taka praktyka obniża wydajność i przychody.

Nieodpowiednie zarządzanie czasem Pracownicy marnują czas, poszukując zapasów i śledząc ich ścieżki po to, aby zrealizować zamówienia. Innym razem, muszą poświęcić dużo czasu na to, aby określić miejsce, gdzie należy odłożyć przyjęte zapasy. Często zdarza się również, że zapasy, które mają być wysłane zaraz po przyjęciu na rampie odbiorczej są przekazywane do magazynu. Trafiają więc do magazynu niepotrzebnie, a czas realizacji zamówienia wydłuża się.

Powielanie czynności – mniejsza wydajność

Pracownicy z różnych działów osobno wprowadzają informacje dotyczące gospodarki magazynowej w różnych i często niekompatybilnych programach lub systemach WMS, co oznacza nie tylko stratę czasu, ale i większe prawdopodobieństwo błędów.

Niewłaściwe zarządzanie powierzchnią magazynową:

Pracownicy magazynu nie zauważają martwych zapasów i pustych pojemników. Zajmują jednak one drogą powierzchnię magazynową, którą można by wykorzystać znacznie lepiej.

W magazynie funkcjonującym według przestarzałych zasad nowe zapasy rozmieszcza się wszędzie, gdzie jest to możliwe i z reguły w nie najwłaściwszy sposób. Zapasy, które najczęściej pojawiają się w obrocie magazynowym, rozproszone w różnych położeniach, a pracownicy tracą czas na ich odnajdowanie. Zrozumienie logiki rozmieszczenia zapasów jest dla nowych i tymczasowych pracowników niebagatelnym problemem, który obniża wydajność ich pracy.

Rozwiązanie – system Microsoft Dynamics NAV

Przykładem na rozwiązanie powyższych problemów jest wdrożenie systemu ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz magazynem WMS. Jednym z polecanych przez nas systemów jest Microsoft Dynamics NAV (wcześniej znany pod nazwą Navision). Więcej na temat tego systemu można przeczytać na naszym blogu.


Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

  • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
  • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
  • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz