Poprawa wydajności i rozwój firmy dystrybucyjnej dzięki rozwiązaniu ERP.

Poprawa wydajności i rozwój firmy dystrybucyjnej dzięki rozwiązaniu ERP.

Cele

P2P to wiodąca spółka grupy Pall-Ex, brytyjskiej firmy logistycznej zajmującej się dystrybucją palet. Dalszy rozwój spółki zależał do integracji jej systemu z systemem zarządzania o nazwie TWINE wykorzystywanym w Pall-Ex.

 

Strategia

P2P wybrała system Microsoft Dynamics NAV hostowany na Windows Azure. Dostawcą rozwiązania była firma partnerska Microsoft – Cooper Parry. Spółka Cooper Parry opracowała kompletne rozwiązanie obsługujące dystrybucję i przewóz oraz zaprezentowała możliwości płynnej integracji Microsoft Dynamics NAV z TWINE.

 

Rezultaty

Microsoft Dynamics NAV umożliwił P2P sprawniejsze i inteligentniejsze zarządzanie. Lepszy dostęp do informacji oraz bieżących analiz, przede wszystkim danych sprzedażowych, umożliwia spółce możliwości rozwoju i utrzymania wiodącej pozycji.

 

„Mogę teraz analizować przebieg procesu sprzedaży pod każdym kątem. Poprzednio mając tylko ogólny obraz sytuacji, mogłem reagować dopiero po sześciu tygodniach. Widzę, w których obszarach zamierzone cele nie są realizowane, i w przypadku których klientów cena naszych usług jest zbyt niska w stosunku do liczby ich zamówień. Mam teraz możliwość szybszego reagowania i ciągłego usprawniania naszej działalności” – Mark Barfoot, Dyrektor, P2P Logistics.


Rezultaty

System Microsoft Dynamics NAV umożliwił firmie Koppers usprawnienie procesów w zakresie zarządzania zapasami, inwentaryzacji, produkcji i planowania zasobów. Rozwiązanie zapewniło również lepszy wgląd w dane o dostępności zapasów oraz oferty sprzedaży. Dzięki zmniejszeniu o 60 procent liczby danych sprawozdawczych przesyłanych do siedziby Koppers w Stanach Zjednoczonych dane finansowe są bardziej przejrzyste. Pozwoliło to zmniejszyć koszty kontroli o 12 procent rocznie przez ostatnie 2 lata.

 

„Wcześniej możliwości przeglądania danych dotyczących były ograniczone, ponieważ informacje dotyczące przyjęć i dostaw zapasów były rejestrowane ręcznie i przetwarzane co tydzień. Zintegrowane rozwiązanie oparte na Microsoft Dynamics znacząco usprawnia zarządzanie zapasami i zapewnia bieżący wgląd w powiązane dane. Dzięki temu, że produkcja i przyjęcia zakupów są księgowane na bieżąco, sprzedawcy otrzymują zawsze aktualne informacje o możliwościach sprzedaży. Pozwala im to realizować wymagania klientów w lepszy sposób” – Johanna de Roder, Kierownik ds. Systemów Informatycznych, Koppers Australia Pty Limited.


Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nilfisk-Advance Asia Pacific wybiera Microsoft Dynamics

Nilfisk-Advance Asia Pacific wybiera Microsoft Dynamics NAV na Windows Azure

Cele

W firmie strategia dotycząca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa zawsze była wdrażana na poziomie centralnym zarówno dla oddziałów w Europie jak i w Ameryce. Wyjątek stanowiła Azja, gdzie zarządzanie było zdecentralizowane, a każda z firm pracowała z własnym oprogramowaniem. Dlatego w 2011 roku spółka zdecydowała się na wdrożenie systemu jednego ERP.

 

Strategia

Obecnie Nilfisk-Advance pracuje z Microsoft Dynamics NAV 2013 zainstalowanym na platformie Windows Azure. Takie rozwiązanie zostało wdrożone jako standardowe w Azji.

 

Rezultaty

Wdrożenie rozwiązania opartego na systemie Microsoft Dynamics NAV 2013 na Windows Azure jako standardu dla Azji przyczyniło się do redukcji wydatków Nilfisk-Advance Group na usługi hostingowe o 70 do 80 procent. Usprawnia ono również implementację systemu w całej grupie. Migracja na platformę Windows Azure została przeprowadzona w ciągu zaledwie dwóch dni.

 

„Rozwiązanie można w prosty sposób przenieść do każdej ze spółek. To znacznie prostsze niż wdrażanie różnych systemów od początku. Prace rozwojowe, prace związane z archiwizacją danych i utrzymaniem systemu są realizowane z jednego miejsca. To właśnie odegrało kluczowe znaczenie dla wyboru Microsoft Dynamics NAV na Windows Azure” – Mikkel Jønsen, Lider Działu Wsparcia Global NAV, Nilfisk-Advance.


„Obniżyliśmy ilość przechowywanych surowców o 20 procent, a nasza wydajność zwiększyła się o 20 procent. System zapewnia łatwy dostęp do danych oraz efektywne narzędzia do analiz biznesowych. Działamy teraz sprawniej i osiągamy lepsze dochody” – Dalia Garbauskiene, Kierownik, Lietkabelis.

Rezultaty

Obecnie Lietkabelis w bardziej efektywny sposób obsługuje łańcuch dostaw, a także procesy inwentaryzacyjne i finansowe, co w efekcie oznacza optymalizację dochodów.


Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czas na wdrożenie w firmie handlu detalicznego

W każdej rozwijającej się firmie nadchodzi moment, kiedy wdrożenie systemu ERP stanowi konieczność. Prowadzenie biznesu w tabelach Excela staje się uciążliwe i niewystarczające. Organizacja zaczyna mieć problemy z przetwarzaniem danych oraz ich dystrybucją między poszczególnymi jednostkami. Taka firma potrzebuje kompletnego systemu, który ułatwi jej obsługę procesów finansowo-księgowych czy kadrowo-płacowych.

Szereg czynników decyduje o konieczności wdrożenia systemu ERP. Wciąż zwiększająca się liczba klientów, pojawienie się nowych wyrobów i usług w ofercie, zwiększenie zatrudnienia – wszystkie te aspekty obnażają niedoskonałości zarządzania niezintegrowanego. W dodatku im większa organizacja, tym trudniej zachować porządek. Pobieranie i wprowadzanie informacji do wielu różnych programów generuje częste pomyłki. Problemem staje się wymiana danych – pracownicy jednego działu mają problemy z przesyłem informacji do pracowników sąsiednich działów. Administratorzy systemu zaczynają być zalewani niespotykaną dotąd ilością żądań wprowadzania różnych kombinacji programowych. Zjawisko te jest wyjątkowo widoczne wtedy, gdy dochodzi do fuzji firm – rozbieżności w systemach zarządzania okazują się tak głębokie, że trzeba sięgnąć po rozwiązanie unifikujące.

Sektor handlu detalicznego charakteryzuje się dużą dynamiką działań, co przejawia się w konieczności szybkiego reagowania na potrzeby klientów, analizowaniu ich zachowań – tak, by w konsekwencji zapewnić im wysoki poziom obsługi. Dzięki Internetowi klienci znają doskonale ceny rynkowe i wiedzą jak wygląda sytuacja u konkurencji. Wobec powyższego powody, które motywują ich do zakupu potrafią zmieniać się bardzo szybko. By odpowiednio zarządzać sprzedażą konieczna jest wiedza na temat zachowań konsumenckich. W celu jej pozyskania wykorzystuje się m. in. innowacyjną infrastrukturę IT, która wspiera nowoczesne techniki zarządzania sprzedażą (obsługa wielu kanałów sprzedaży, wsparcie dla programów lojalnościowych). Takim rozwiązaniem dla handlu detalicznego jest niewątpliwie Microsoft Dynamics NAV – to potężna aplikacja umożliwiająca między innymi sprawną obsługę klientów, integrację sklepów i punktów sprzedaży zlokalizowanych w różnych miejscach, a także obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek sprzedażowych. Co ważne, system jest na tyle elastyczny, iż stanowi bazę do kreacji własnych, branżowych ułatwień.

W handlu detalicznym osobą docelową jest konsument. By potencjalni odbiorcy stali się realnymi nabywcami musimy dostarczyć produkty we właściwym czasie, we właściwe miejsce, a także stworzyć odpowiednie warunki zachęcające do zakupu. Wraz ze wzrostem sieci sklepów coraz trudniejsze staje się zarządzanie kategorią, promocjami w sklepach czy zwrotami towaru, a także koordynacja procesów logistycznych pomiędzy sklepami, centralą firmy, a magazynem. Dlatego właśnie konieczne jest wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie procesami.  Dobry system wspomagania zarządzania firmą może znacznie usprawnić działania w obszarze dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw, pomóc w opanowaniu kosztów i optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów z lepszymi rezultatami.

Wprowadzenie systemu ERP może zbudować prawdziwą przewagę nad konkurencją. Jednak, by to osiągnąć należy liczyć się z wprowadzeniem wielu kluczowych zmian w firmie. Wdrożenie technologii bez zmiany sposobu zarządzania całością procesów spowoduje jedynie niewielkie usprawnienia w działaniu organizacji. By w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP należy zintegrować system z całością procesów oraz odpowiednio przeszkolić pracowników.

Myślenie perspektywiczne skłania do inwestowania w system ERP (np. Navision). Tym bardziej, że obecnie firmy MŚP  mogą liczyć na wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich.


Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

System ERP w handlu detalicznym

Coraz więcej firm korzysta z rozwiązań klasy ERP, a co za tym idzie pojawiają się wyraźne tendencje w sposobach wykorzystania tej technologii. Na podstawie badań* stwierdzono, że firmy z sektora handlu detalicznego posiadające informatyczny system wspomagania zarządzania (biznesowy system IT) najczęściej wykorzystują go do obsługi procesów finansowo-księgowych (78%) oraz do zarządzania działem sprzedaży (74%). Ponad połowa respondentów wskazała na wykorzystanie systemu do obsługi procesów kadrowo-płacowych, do zarządzania magazynem, w tym magazynem wysokiego składowania oraz do zarządzania zaopatrzeniem (54%). Systemy ERP wykorzystywane są ponadto do obsługi środków stałych (na ten obszar wskazało 45% respondentów) oraz do zarządzania relacjami z klientami (41%). Co trzeci ankietowany deklaruje, że system odgrywa ważną rolę w zarządzaniu obiegiem dokumentów. W co piątej firmie wykorzystuje się ERP do harmonogramowania i rozliczania produkcji. Podobnie rzecz się ma w przypadku obsługi zleceń serwisowych – 1/5 badanych deklaruje wykorzystanie rozwiązania w tej dziedzinie. Do planowania akcji marketingowych system wykorzystuje 19% użytkowników, a do zarządzania zasobami, sterowania projektami oraz do zarządzania wiedzą 16%.

 

Sektor handlu detalicznego charakteryzuje się dużą dynamiką działań, co przejawia się w konieczności szybkiego reagowania na potrzeby klientów, analizowaniu ich zachowań – tak, by w konsekwencji zapewnić im wysoki poziom obsługi. Dzięki Internetowi klienci znają doskonale ceny rynkowe i wiedzą jak wygląda sytuacja u konkurencji. Wobec powyższego powody, które motywują ich do zakupu potrafią zmieniać się bardzo szybko. By odpowiednio zarządzać sprzedażą konieczna jest wiedza na temat zachowań konsumenckich. W celu jej pozyskania wykorzystuje się m. in. innowacyjną infrastrukturę IT, która wspiera nowoczesne techniki zarządzania sprzedażą (obsługa wielu kanałów sprzedaży, wsparcie dla programów lojalnościowych). Takim rozwiązaniem dla handlu detalicznego jest niewątpliwie Microsoft Dynamics NAV – to potężna aplikacja umożliwiająca między innymi sprawną obsługę klientów, integrację sklepów i punktów sprzedaży zlokalizowanych w różnych miejscach, a także obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek sprzedażowych. Co ważne, system jest na tyle elastyczny, iż stanowi bazę do kreacji własnych, branżowych ułatwień.

 

 

Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV (Navision) odgrywa decydującą rolę w usprawnieniu procesów zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży. Funkcje zaawansowanej kontroli zamówień sprzedaży przekładają się na poprawę jakości obsługi klienta. System ERP Dynamics NAV pomaga dokonywać zakupów w odpowiednim czasie i po najlepszej cenie. Wgląd w cennik i czasy realizacji dostawców to potężne narzędzie do szybkiego porównywania ofert. Technologia dostarczana jest wespół z modułem obsługi sklepowej POS, który został w pełni zintegrowany z systemem i działa zarówno w trybie online, jak i offline. Rozwiązanie bardzo łatwo integruje się z innymi programami, tym samym odciążając pracowników od czasochłonnych szkoleń. System Microsoft Dynamics NAV ułatwia pracę sprzedawcom, dając im dostęp do aktualnych danych o klientach. Pozwala także na automatyzację łańcucha dostaw – począwszy od dostawy, a na sprzedaży skończywszy. Aplikacja wspiera usługę Payment Service, pozwalając klientom na dokonywanie transakcji z wykorzystaniem serwisów płatniczych takich jak np. First Data Merchant Services Corporation. Ponadto wspiera on inne usługi online, w tym Commerce Service – usługa ta rozszerza wielokanałowe opcje sprzedażowe o wprowadzenie połączenia pomiędzy produktami Microsoft Dynamics ERP, a innymi narzędziami oferowanymi w ramach e-commerce.

 

Microsoft Dynamics oferuje także systemy klasy CRM. Zapewniają one przedsiębiorstwom handlowym dostęp do kompletnych informacji o kliencie, dają możliwość raportowania, analizowania i prognozowania sprzedaży, a ponadto pozwalają na efektywne zarządzanie produktami, usługami i kontraktami. Ułatwiają także planowanie oraz prowadzenie kampanii marketingowych.


Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kiedy firma produkcji procesowej powinna rozpocząć wdrożenie systemu ERP

Czas na wdrożenie w firmie produkcji procesowej

W każdej rozwijającej się firmie nadchodzi moment, kiedy wdrożenie systemu ERP stanowi konieczność. Prowadzenie biznesu w tabelach Excela staje się uciążliwe i niewystarczające. Organizacja zaczyna mieć problemy z przetwarzaniem danych oraz ich dystrybucją między poszczególnymi jednostkami. Taka firma potrzebuje kompletnego systemu, który ułatwi jej obsługę procesów finansowo-księgowych czy kadrowo-płacowych.

Szereg czynników decyduje o konieczności wdrożenia systemu ERP. Wciąż zwiększająca się liczba klientów, pojawienie się nowych wyrobów i usług w ofercie, zwiększenie zatrudnienia – wszystkie te aspekty obnażają niedoskonałości zarządzania niezintegrowanego. W dodatku im większa organizacja, tym trudniej zachować porządek. Pobieranie i wprowadzanie informacji do wielu różnych programów generuje częste pomyłki. Problemem staje się wymiana danych – pracownicy jednego działu mają problemy z przesyłem informacji do pracowników sąsiednich działów. Administratorzy systemu zaczynają być zalewani niespotykaną dotąd ilością żądań wprowadzania różnych kombinacji programowych. Zjawisko te jest wyjątkowo widoczne wtedy, gdy dochodzi do fuzji firm – rozbieżności w systemach zarządzania okazują się tak głębokie, że trzeba sięgnąć po rozwiązanie unifikujące.

Systemy ERP skutecznie wspierają zarówno produkcję dyskretną, jak i produkcję procesową. Te dwa różne sposoby zarządzania produkcją znajdują zastosowania w określonych branżach. O ile w produkcji dyskretnej zasilanie materiałami ma charakter nieciągły, o tyle w produkcji procesowej mamy do czynienia z ciągłym przepływem materiałów (np. w branży chemicznej czy metalurgicznej). W ramach produkcji procesowej rzadko kiedy powstaje tylko jeden produkt. Na ogół powstaje ich kilka – klasyfikujemy je jako produkty, produkty poboczne oraz produkty uboczne. Każdy z nich ma wpływ na wartość wytworzonych produktów. W procesie produkcji mierzone i rejestrowane jest całe spectrum cech. Na podstawie tych danych dokonuje się klasyfikacji – część produktów zostaje zakwalifikowana do kolejnych etapów, inne nie.

W przypadku produkcji procesowej powodów do wdrożenia systemu ERP (np. Microsoft Dynamics NAV) jest więcej. Im bardziej skomplikowany jest proces produkcyjny tym trudniej podejmować odpowiednie działania. Wzrost produkcji, ciągle zmieniające się procedury i normy, rosnąca liczba podwykonawców, coraz większe wymagania klientów – na wszystko to trzeba być przygotowanym. Prawdziwym wyzwaniem zaczyna być prognozowanie i planowanie produkcji. Firmy, których produkcja wzrasta albo rozszerza się o nowe produkty potrzebują systemu, który im to umożliwi. Tak gwałtowne przyspieszenie procesów wymaga rewizji metod. Automatyzacja pracy zakładu, integracja działów planowania z produkcją, szybki dostęp do danych staje się niezbędny. Ponadto niezależnie od wszystkiego konieczna jest pewność, że firma posiada surowce do produkcji. Tylko stosując niezawodne rozwiązania przedsiębiorstwo zyska gwarancję, że towary opuszczające linię produkcyjną zaspokoją zapotrzebowanie bądź nie będą gromadziły się w magazynie.

Wprowadzenie systemu ERP (np. Navision) może zbudować prawdziwą przewagę nad konkurencją. Jednak, by to osiągnąć należy liczyć się z wprowadzeniem wielu kluczowych zmian w firmie. Wdrożenie technologii bez zmiany sposobu zarządzania całością procesów spowoduje jedynie niewielkie usprawnienia w działaniu organizacji. By w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP należy zintegrować system z całością procesów oraz odpowiednio przeszkolić pracowników.

Myślenie perspektywiczne skłania do inwestowania w system ERP. Tym bardziej, że obecnie firmy MŚP  mogą liczyć na wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich.


Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Opis platformy systemu ERP

Platforma systemu ERP takiego, jak Microsoft Dynamics NAV bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych. Odpowiednio zestawione elementy składają się na określoną architekturę, w której każdy składnik pełni odpowiednią rolę. Mimo że każdy z nich ma odrębną funkcję, żaden nie jest oddzielony od innych elementów systemu. Platforma systemowa to połączenie wszystkich elementów, na których działaniu opiera się kompletny system Microsoft Dynamics NAV. Wszystkie składniki systemu są ze sobą powiązane i oferują całościowe rozwiązanie dla każdego użytkownika środowiska aplikacyjnego.

Oferowane rozwiązanie charakteryzuje się pięcioma podstawowymi właściwościami: możliwością adaptacji, otwartością, efektywnością, niezawodnością i zdolnością współpracy.

Wszystkie połączone składniki technologii sprawiają, że system Microsoft Dynamics NAV jest rozwiązaniem, któremu zaufały tysiące klientów i na którym będzie można polegać również w przyszłości.

 

Integracja z SQL Server

Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV (Navision) można zintegrować z usługami Microsoft SQL Server Reporting Services, aby uzyskać środowisko raportowania o ogromnych możliwościach, które ułatwi zarządzanie finansami. Reporting Services to kompleksowe rozwiązanie oparte na serwerze, które umożliwia tworzenie i udostępnianie zarówno tradycyjnych raportów przeznaczonych do druku, jak i interaktywnych raportów umieszczanych w sieci Web. Usługi raportowania stanowią połączenie funkcji zarządzania danymi programu SQL Server i systemu operacyjnego Windows Server z przyjaznymi aplikacjami pakietu Microsoft Office, takimi jak Excel. Moduł ten w czasie rzeczywistym udostępnia informacje, które pomagają podejmować decyzje dotyczące codziennych działań.

Komponent OLAP stanowiący część usług analitycznych SQL Server odpowiada za tworzenie modułów OLAP, które zawierają uprzednio zagregowane podsumowania umożliwiające udzielenie szybkich odpowiedzi na zapytania, niezależnie od poziomu złożoności podsumowania wymaganego do tego, aby odpowiedzieć na dane zapytanie.

 

Narzędzia zarządzania środowiskiem

System ERP –  Microsoft Dynamics NAV wyposażony jest w wiele narzędzi stosowanych głównie przez partnerów Microsoft Dynamics NAV. Służą one do uaktualniania środowiska programistycznego, zarządzania nim oraz do wykrywania błędów. Dostępne są narzędzia wewnętrzne (wbudowane narzędzia systemowe) oraz narzędzia zewnętrzne.

 

Funkcje systemu Opis
ŚRODOWISKO C/SIDE ·      Środowisko projektowania obiektowego

·      Składa się z siedmiu typów obiektów używanych do tworzenia funkcjonalności aplikacji

·      Otwarty kod aplikacji: partnerzy Microsoft Dynamics NAV mogą dostosowywać rozwiązania zarówno na poziomie prostym, jak i złożonym

·      Minimalna wielkość kodu: liczba linii kodu jest mniejsza niż w produktach konkurencyjnych firm

·      Spójny interfejs całej aplikacji, który pozwala na proste przełączanie między różnymi jej obszarami

·      Sterownik umożliwiający uzyskiwanie dostępu z systemu Microsoft Dynamics NAV do funkcji aplikacji zewnętrznych (takich jak program Microsoft Excel)

·      Zastosowanie technologii SIFT w celu zwiększenia wydajności pracy systemu podczas dokonywania obliczeń.

.


Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Korzyści z wdrożenia systemu ERP _2

Najważniejszą korzyścią z wdrożenia systemu ERP, jest wysoka jakość informacji. Jak mówi prezes firmy: Microsoft Dynamics NAV bardzo zmienił naszą firmę i wprowadził nas na nowy standard pracy:

 • System daje nam nieograniczone możliwości rozwoju.
 • Bez wiedzy o firmie, jak i o naszym otoczeniu rynkowym, jaka teraz jest tak łatwo dostępna, nie byłby możliwy tak szybki wzrost jaki osiągamy.
 • Bez tych informacji wiele decyzji byłoby innych. Chodzi o strategiczne kierunki dla rozwoju firmy.
 • Mam poczucie, że tak naprawdę dopiero zaczynamy w pełni widzieć ile system może nam jeszcze dać.
 • Wdrożenie wymusiło wiele zmian w firmie, które dały początek rozwojowi.
 • System po prostu otwarł przed nami nowe drogi. Drogi jakimi nie poszlibyśmy nie dysponując informacją, jaka teraz jest tak łatwo dostępna.
 • Ogromną zaletą rozwiązania zintegrowanego jakim jest Microsoft Dynamics NAV jest fakt, że wszystkie informacje pochodzą z jednego źródła.
 • Wszystkie dane są też przez cały czas dostępne online, dla naszych biur w różnych częściach Polski oraz serwisantów pracujących w terenie. Mogą więc oni nie tylko pobierać potrzebne informacje, ale również je na bieżąco aktualizować.
 • Kiedyś ta wymiana danych z między centralą a innymi lokalizacjami była opóźniona. Szybki przepływ informacji oraz jej przetwarzanie w systemie ERP umożliwia łatwe prognozowanie.
 • To ma znaczący wpływ na naszą produkcję, która dzięki informacjom z działu sprzedaży jest bardzo wcześnie informowana o tym, co będzie wytwarzane w następnych okresach.
 • Przed wdrożeniem trudnością były niespójności pomiędzy centralną bazą, a tym co rzeczywiście znajdowało się na magazynie. Teraz wszystkie dane pomiędzy różnymi oddziałami firmy są wprowadzane z udziałem tylko jednej osoby.
 • Jeżeli nawet zdarzy się, że ktoś coś źle wprowadzi, bez trudu można odszukać w systemie, kto to zrobił. Wcześniej taka kontrola była niemożliwa.
 • Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV, przesunęło firmę o poziom wyżej. Była to ewolucja, w trakcie której firma stopniowo przystosowywała się do zmian jakie wniósł system.
 • Wdrożenie Microsoft Dynamics NAV (Navision) było dla nas skokiem rozwojowym. I trzeba przyznać, że krótko po wdrożeniu uwidoczniło się, że wiele osób nie dorosło do takiego skoku. Nie sądziliśmy, że zmiany będą aż tak głębokie. Wiele nowych procesów w firmie zostało uruchomionych tylko ze względu na system. Trudno się dziwić, że nie wszystkim się to podobało. Z perspektywy czasu jednak mogę powiedzieć, że im bardziej dostrzegaliśmy zalety rozwiązania, tym bardziej ten opór malał. Ludzie z czasem przekonali się do systemu. Teraz widzimy jak wiele nam dał.
 • Na zwrot z inwestycji musieliśmy trochę czekać. Z czasem zyski wzrosły jednak bardzo i nie mam wątpliwości, że ten wzrost zawdzięczamy również systemowi.

Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Główne obszary wykorzystania systemów ERP w branży produkcji procesowej

W obecnych warunkach ekonomicznych, przy bardzo zmiennych postawach konsumentów podejmowanie decyzji przez firmy produkcyjne staje się coraz bardziej złożone i problematyczne. Dostosowanie swojego cyklu zakupów i produkcji do dynamiki popytu stanowi już właściwie konieczność. Efektywność przedsiębiorstwa zależy w ogromnej mierze od odpowiedniego planowania – zarówno zakupów, dostaw, logistyki, jak i samego procesu produkcji. Odpowiedzią na te potrzeby jest oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobami Przedsiębiorstwa).

 

Systemy ERP skutecznie wspierają zarówno produkcję dyskretną, jak i produkcję procesową. Te dwa różne sposoby zarządzania produkcją znajdują zastosowania w określonych branżach. O ile w produkcji dyskretnej zasilanie materiałami ma charakter nieciągły, o tyle w produkcji procesowej mamy do czynienia z ciągłym przepływem materiałów (np. w branży chemicznej czy metalurgicznej). W ramach produkcji procesowej rzadko kiedy powstaje tylko jeden produkt. Na ogół powstaje ich kilka – klasyfikujemy je jako produkty, produkty poboczne oraz produkty uboczne. Każdy z nich ma wpływ na wartość wytworzonych produktów. W procesie produkcji mierzone i rejestrowane jest całe spectrum cech. Na podstawie tych danych dokonuje się klasyfikacji – część produktów zostaje zakwalifikowana do kolejnych etapów, inne nie.

 

System ERP w produkcji procesowej

 

Coraz więcej firm korzysta z systemów ERP (np. Navision), a co za tym idzie pojawiają się wyraźne tendencje w sposobach wykorzystania tej technologii. Na podstawie badań* stwierdzono, że firmy z sektora produkcji posiadające informatyczny system wspomagania zarządzania (biznesowy system IT) najczęściej wykorzystują go do obsługi procesów finansowo-księgowych (aż 91% badanych). ¾ przedsiębiorstw używa rozwiązania do zarządzania działem sprzedaży oraz do obsługi procesów kadrowo-płacowych. W przypadku produkcji procesowej bardzo istotną funkcjonalnością jest zarządzanie magazynem i zaopatrzeniem – ponad połowa firm stosuje ERP system w tym zakresie.

 

Systemy do produkcji procesowej silnie wspomagają firmy w zachowaniu rozmaitych norm i przepisów – co, jak wiadomo jest niezwykle ważne w takich sektorach jak branża spożywcza czy chemiczna. Poza kontrolą jakości produktów systemy ERP ułatwiają śledzenie partii, która to funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku konieczności wycofania określonej części towaru.  Większość firm oczekuje oprogramowania, które nie tylko wspiera zarządzanie produkcją (od planowania po szczegółowe rozliczenie), ale również pozwala na optymalizację stanów magazynowych i usprawnienie procesów logistycznych (w tym m. in. planowanie zakupów, organizację transportu, budżetowanie, a często też integrację z systemami sieci handlowych przez EDI). To wszystko zapewniają systemy Microsoft Dynamics NAV.

 

W sektorze produkcji systemy ERP znajdują zastosowanie także w przypadku obsługi środków trwałych – ponad połowa respondentów deklaruje korzystanie z tej funkcjonalności. Ponadto dla części ankietowanych informatyczny system wspomagania zarządzania przynosi istotne korzyści w aspekcie zarządzania obiegiem dokumentów oraz zarządzania relacjami z klientami. Co czwarta  badana firma z sektora produkcji wykorzystuje system do zarządzania zasobami i sterowania projektami, a 16% do obsługi zleceń serwisowych.


Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

7 powodów, dla których warto przejść do chmury.

Dlaczego tak wiele firm decyduje się przenieść swoje zasoby do systemu Azure?
Poniżej znajdziesz 7 podstawowych korzyści, które daje chmura obliczeniowa.

 

1. Możliwość ograniczenia kosztów

Platforma Microsoft Azure jest miejscem, w którym przechowujesz wszystkie bazy danych, aplikacje, programy, które na co dzień używasz w swojej firmie. Aby z nich korzystać najczęściej potrzebujesz serwerów, a ich kupno oraz utrzymanie to niemały wydatek. Na dodatek musisz się liczyć z awariami, a co za tym idzie przestojami w pracy zespołu. Microsoft Azure jest w pełni skalowalny, co oznacza, że korzystasz jedynie z potrzebnych przestrzeni serwerowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu płacisz jedynie za wykorzystane zasoby. Dodatkowo koszty początkowe są naprawdę niskie. Wdrożenie jest szybkie i nie wymaga dużych inwestycji.

2. Elastyczność wykorzystania zasobów

Ważną cechą usługi Microsoft Cloud jest skalowalność. Mając nieograniczoną pojemność chmury możesz cieszyć się elastycznością. Warto także podkreślić, że korzystając z platformy Azure nie musisz martwić się „sezonowymi szczytami”, wzmożonym ruchem w branży, jak na przykład okres przedświąteczny dla handlowców. Możesz cieszyć się stałym dostępem i nieograniczoną pojemnością przestrzeni, a płacisz jedynie za wykorzystane moce obliczeniowe chmury.

Dodatkowo Microsoft Azure jest systemem niezwykle elastycznym. Obsługuje wszystkie systemy operacyjne, narzędzia, języki i strukturę. Począwszy od systemu Windows po Linux, od oprogramowania SQL Server aż po Oracle, od języka C# po Java.

3. Nieograniczona wydajność chmury

Centra obliczeniowe oferują moc, która jest nieosiągalna nawet dla najbardziej rozbudowanych stacji roboczych. Rozwiązanie jakie daje Microsoft Azure jest niezwykle wygodne i zapewnia klientom swobodę użytkowanie bez ryzyka obciążeń.

4. Niezawodność

Dzięki rozwiązaniom cloud computing nie musisz się martwić o możliwe zniszczenie Twoich serwerów, czy też opóźnienia wynikające z katastrof ekologicznych czy nagłych przeciążeń. Dzięki rozwiązaniom chmurowym masz gwarancję stabilności usług w nieprzywidzianych okolicznościach.

5. Masz możliwość pracy w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie

Microsoft Azure jest rozwiązanym idealnym dla osób pracujących zdalnie. Handlowcy i sprzedawcy mają stały dostęp do cenników, czy baz danych. Wystarczy jedynie łączność z Internetem.

6. Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Korzystając z usług Microsoft Azure nie musisz martwić się o utratę danych. Zapisane w chmurze nie zostaną utracone wraz z kradzieżą laptopa. Masz do nich stały dostęp na dowolnym urządzeniu mobilnym.
Korzystając z platformy Azure wykonywanie kopii zapasowych, ich odzyskiwanie czy przechowywanie danych są znacznie bardziej ekonomiczne oraz efektywniejsze.

7. Produkt przyjazny dla środowiska

Chmura obliczeniowa jest rozwiązaniem, które umożliwia ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania zasobów jak prąd, paliwa. Cloud computing jest rozwiązaniem znacznie przyjaźniejszym dla środowiska niż standardowe rozwiązania IT.


Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Magazyn Wysokiego Składowania w Microsoft Dynamics NAV

Stracone przychody

W przypadku chaotycznie zarządzanego magazynu wzrost liczby małych, specyficznych zamówień może być przyczyną spadku wydajności procesów magazynowych, a w konsekwencji uniemożliwiać szybkie i kreatywne rozwiązywanie typowych problemów.

Nieodpowiednia kontrola zapasów

Giną zarówno pojedyncze towary jak i całe palety, a pracownicy tracą czas na ich odszukiwanie. Tymczasem dostawca może domagać się zapłaty za „zagubione” towary. Nawet, jeśli rzeczywiście towary zostały dostarczone, nie wiadomo gdzie je odłożono.

Okazuje się więc, że chociaż w magazynie powinno znajdować się 15 sztuk zapasu, w rzeczywistości jest 10. W konsekwencji pojawiają się kolejne błędy w zamówieniach, dostawach i fakturowaniu, a klienci są podirytowani.

Dostawca oczekuje informacji o ilości zapasów, które przechowuje w magazynie, ale niestety nie można mu przedstawić precyzyjnych danych. Informacje dotyczące zleceń złożonych na kolejne tygodnie wymykają się również spod kontroli. Planowanie przewidywanego zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy odbywa się zatem przypadkowo. Wskutek tego firma utrzymuje zbyt wysokie zatrudnienie w okresie mniejszej ilości zleceń, narażając się na straty finansowe. Z kolei w okresie o szczególnym natężeniu pracy zatrudnia niewystarczającą liczbę pracowników. W efekcie taka praktyka obniża wydajność i przychody.

Nieodpowiednie zarządzanie czasem Pracownicy marnują czas, poszukując zapasów i śledząc ich ścieżki po to, aby zrealizować zamówienia. Innym razem, muszą poświęcić dużo czasu na to, aby określić miejsce, gdzie należy odłożyć przyjęte zapasy. Często zdarza się również, że zapasy, które mają być wysłane zaraz po przyjęciu na rampie odbiorczej są przekazywane do magazynu. Trafiają więc do magazynu niepotrzebnie, a czas realizacji zamówienia wydłuża się.

Powielanie czynności – mniejsza wydajność

Pracownicy z różnych działów osobno wprowadzają informacje dotyczące gospodarki magazynowej w różnych i często niekompatybilnych programach lub systemach WMS, co oznacza nie tylko stratę czasu, ale i większe prawdopodobieństwo błędów.

Niewłaściwe zarządzanie powierzchnią magazynową:

Pracownicy magazynu nie zauważają martwych zapasów i pustych pojemników. Zajmują jednak one drogą powierzchnię magazynową, którą można by wykorzystać znacznie lepiej.

W magazynie funkcjonującym według przestarzałych zasad nowe zapasy rozmieszcza się wszędzie, gdzie jest to możliwe i z reguły w nie najwłaściwszy sposób. Zapasy, które najczęściej pojawiają się w obrocie magazynowym, rozproszone w różnych położeniach, a pracownicy tracą czas na ich odnajdowanie. Zrozumienie logiki rozmieszczenia zapasów jest dla nowych i tymczasowych pracowników niebagatelnym problemem, który obniża wydajność ich pracy.

Rozwiązanie – system Microsoft Dynamics NAV

Przykładem na rozwiązanie powyższych problemów jest wdrożenie systemu ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz magazynem WMS. Jednym z polecanych przez nas systemów jest Microsoft Dynamics NAV (wcześniej znany pod nazwą Navision). Więcej na temat tego systemu można przeczytać na naszym blogu.


Jesteś zainteresowany przewodnikiem po Microsoft Azure?
A może szukasz korzyści jakie daje Microsoft Azure?

Sprawdź nową stronę na temat systemu business intelligence:

 • ETL – zbiór narzędzi wspomagających proces pozyskania danych.
 • Business Intelligence (BI) to coś więcej niż narzędzie wspierające decyzje biznesowe.
 • Kluczowy wskaźnik wydajności (KPI), to mierzalna wartość, która pokazuje, jak skutecznie firma osiąga kluczowe cele biznesowe.

Jeśli nie wiesz Jak rozpocząć projekt wdrożenia systemu ERP, poczytaj artykuły na tym blogu:
How to start ERP project
How achieve success of ERP
What are the problems before implementing ERP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz